MŠMT Web Czech National Team CZC
 

Pokyny na měsíc Prosinec

Projekt World Community Grid.

Tento projekt má odlišné webové stránky a odlišné přihlášení k projektu od ostatních BOINC projektů.
Rovněž tak přihlášení ke školnímu minitýmu je odlišné. Věnujte prosím pozornost následujícímu textu.

Připojení k projektu :
Nejprve je nutné vytvořit účet na projektu. Otevřte si stránku pro vytvoření účtu, do položky "Member Name" napište název účtu který jste používali na projektech Malaria a Einstein (nezapomeňte zkontrolovat kliknutím na "Is this name available?" jestli je název účtu dostupný), do položky "Enter a Password" a "Retype your Password" napište své heslo a do položky "E-mail Address" a "Confirm E-mail Address" napište emialovou adresu kterou jste použili na projektech Malaria a Einstein, potvrďte zaškrtnutím licenční ujednání "End User Software License Agreement" a klikněte na tlačítko "Continue". V dalším kroku si vyberte projekty které chcete počítat (doporučuji nechat přednastavené) a klikněte na tlačítko "Continue". Další kroky můžete vynechat (předpokládám, že BOINC již máte nainstalovaný). Klikněte nahoře v menu na tlačítko "MY GRID" a prohlédněte si svůj účet. V levo v menu klikněte na "My Team", vyhledeje tým Czech National Team a připojte se tlačítkem "Join this team".
Jestliže již máte vytvořený účet, můžete se v BOINC Manageru připojit k projektu. Velice doporučuji připojovat projekt World Community Grid na počítači, na kterém máte připojený alespoň jeden z předcházejících projektů Malaria nebo Einstein (dojde k rychlému sjednocení účtů na všech projektech). Spustíte BOINC Manager, v menu stisknete Nástroje / Přidat projekt (nebo nastavit správce účtu) / Přidat projekt / vybrat ze seznamu projekt World Community Grid / napsat název účtu "Member Name" a heslo "Password" a připojit. Všimněte si, že pro připojení k projektu se používá název účtu a heslo (na ostatních projektech to je email a heslo).
Flash návod - Instalace BOINC Manageru pod Windows a připojení k projektům ... před koncem animace je zobrazeno připojení k projektu World Community Grid.
Flash návod - Detailní nastavení projektu World Community Grid

Pokud jste použili předcházející návod, mělo by dojít ke spojení účtu na projektu World Community Grid s účty na projektech Malaria a/nebo Einstein.
Statistiky projektu World Community Grid se aktualizují většinou jednou denně, proto bude přičítání kreditů do soutěžních statitik o 24 hod. pozadu.


Připojení účtu na projektu World Community Grid do školního minitýmu :
Pokud jste použili předcházející návod, nemělo by být nutné připojovat účet na projektu World Community Grid do školního minitýmu. Vyčkejte do následujícího dne a teprve pokud ani tehdy se vám ve statistikách nezobrazí projekt World Community Grid připojte se do školního minitýmu.
Pokud jste nepoužili předcházející návod, nebo jste byli nuceni použít jiný název účtu, nebo jste se připojovali k projektu World Community Grid z prázdné instalace BOINC Managera, použijte následující návod.

Na stránce Připojit se je formulář k připojení účtu na projektu World Community Grid do školního minitýmu. Do položky "Member Name" napište název svého účtu, do položky "Verification Code" napište 32-znakový text nacházející se na stránce My Profile, v položce "Projekt pro ověření účtu" ponechte World Community Grid a v položce "Minitým" si vyberte Váš minitým. Nakonec stiskněte tlačítko "Připojit k minitýmu" ... dojde k ověření účtu a po úspěšném připojení budete přesměrováni na stránku statistik vašeho školního minitýmu. Pokud v průběhu soutěže nedojde ke spojení účtu na projektu World Community Grid s ostatními projekty, budete ve školním minitýmu zobrazeni 2x.
Pokud v průběhu přihlášení dojde k nějaké chybě, prosím přepošlete mi ji (nebo popište problém) spolu s dalšími údaji (název účtu na World Community Grid, název účtu na ostatních projektech, název školního minitýmu) na email na stránce Kontakty a já se maximálně pokusím Vám pomoc.

Czech National Team | Projekty CNT | Statistiky CNT | Distribuované výpočty CNT | SETI CNT | Einstein CNT | Fórum CNT | Chat CNT | Galerie CNT | BOINC


© 2011 Czech National Team, o.s. - soutěž